Dobra edukacja to kapitał na całe życie. To okno na świat i pierwszy krok w realizacji ambitnych celów i marzeń.

Ja również kiedyś dostałem taką szansę, dlatego dziś też chcę wspierać dzieci w drodze na najlepsze uczelnie świata.

SEBASTIAN KULCZYK
Prezes Zarządu Kulczyk Investments
 

Edycja zakończona

Edycja 2018

Edycja zakończona, mamy 10 absolwentów!

previous arrow
next arrow
Slider

Doradztwo w wyborze ścieżki edykacyjnej

oraz dostęp do unikalnej sieci kontaktów partnera Akademii

Ekskluzywne zajęcia merytoryczne

oraz warsztaty i konsultacje. Wieloletnie doradztwo edukacyjne dopasowane do potrzeb każdego dziecka.

Pomoc w przygotowaniu
aplikacji

na najlepsze uniwersytety świata

Aktualności z Akademii Szkolnych Talentów

506
1005
2402

Przedstawiamy laureatów drugiej edycji Akademii Szkolnych Talentów

Maks Bystrzycki, Jan Matczak, Oliwia Siuda, Julia Stanisławiak
2401
1001
612
2011
2810
110
209
208
904
1201
2012
712
1411

Edycja 2019

Nowe osoby dołączyły do programu
Styczeń 2020. Nabór do II edycji Akademii Szkolnych Talentów trwał od października 2019 roku do stycznia 2020 roku. Rekrutacja była skierowana do dzieci Pracowników Autostrady Wielkopolskiej oraz Autostrady Eksploatacji.

Czworo uczestników programu otrzyma profesjonalną pomoc w rozwinięciu swoich talentów i umiejętności oraz wsparcie ekspertów w wyborze najlepszej ścieżki edukacyjnej.

Relacja z inauguracji Akademii Szkolnych Talentów - Edycja 2019

Grudzień 2019

Podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie Kulczyk Investment w Warszawie, czworo nowych adeptów Akademii Szkolnych Talentów otrzymało pamiątkowe certyfikaty…

… oraz upominki od Sebastiana Kulczyka.

Uczestnikom Akademii gratulowali Dagmara Cieśla z Zarządu KI One…

… oraz Jan Jancewicz, Wiceprezes Zarządu Autostrady Eksploatacji…

… który wraz Krzysztofem Bernatowiczem, Prezesem Zarządu Autostrady Eksploatacji, życzyli wielu sukcesów nowym podopiecznym Akademii.

O programie opowiadał Krzysztof Daniewski, reprezentujący partnera AST – Fundację IVY Poland.

Edycja 2018

Znamy nazwiska 10 laureatów!
Grudzień 2018. Po ponad dwóch miesiącach zakończył się nabór do Akademii Szkolnych Talentów. Z kilkudziesięciu zgłoszeń jury konkursu wyłoniło 10 laureatów: trójkę nastolatków z Inowrocławia, dwójkę z Warszawy oraz po jednej osobie z Krakowa, Leżajska, Dębna, Żagania i Szczecina. Uczestnicy programu – dzieci w wieku od 14 do 19 lat - otrzymają profesjonalną pomoc w rozwinięciu swoich talentów i umiejętności oraz wsparcie ekspertów w drodze po najlepszą edukację na prestiżowych uniwersytetach zagranicznych.

Relacja z inauguracji Akademii Szkolnych Talentów - Edycja 2018

Grudzień 2018

Uroczystość odbyła się w siedzibie CIECH S.A. w Warszawie. Podczas części oficjalnej laureaci zostali przedstawieni przez Krzysztofa Daniewskiego, prezesa Fundacji Ivy Poland oraz otrzymali specjalne certyfikaty i upominki od Grupy CIECH i Fundacji Ivy Poland.

Przyjęli również gratulacje od Jarosława Sroki z zarządu Kulczyk Investments, który m.in. podziękował rodzicom laureatów za ogromny wysiłek, jakim jest wychowanie tak zdolnej i ambitnej młodzieży.

Artur Osuchowski członek zarządu CIECH S.A. przypomniał, że edukacja i wiedza jest najcenniejszym kapitałem na całe życie.

Dodatkową niespodzianką było wręczenie symbolicznych „biletów do Oksfordu” czterem osobom które zdobyły najwyższe oceny podczas rekrutacji. Na trzydniowe zwiedzanie jednego z najsławniejszych uniwersytetów świata pojadą Szymon Balicki, Antoni Dec, Anna Tetiurka i Aleksandra Witkowska.

Laureaci zostaną objęci indywidualną opieką mentorów Fundacji Ivy Poland, która na co dzień promuje i wspiera edukację Polaków na najlepszych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Zadbają oni o jak najlepsze wykorzystanie potencjału laureatów oraz pomogą im wybrać najlepszą ścieżkę edukacyjną.

Pierwszy etap naboru trwał od 26 września do 21 października 2018 roku. Pracownicy Grupy CIECH mogli zgłaszać swoje dzieci do programu za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Z kilkudziesięciu zgłoszeń jury konkursu, wybrało 20 finalistów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu. Od 15 listopada do 1 grudnia 2018 roku uczestnicy byli oceniani na podstawie rozmów indywidualnych, które wyłoniły 10 laureatów.

Akademia Szkolnych Talentów

Akademia Szkolnych Talentów to bezpłatny program wsparcia dla dzieci pracowników z Grupy CIECH, Autostrady Wielkopolskiej oraz Autostrady Eksploatacji zainicjowany w 2018 roku przez Sebastiana Kulczyka. Uczestnicy programu otrzymują wparcie w rozwijaniu swoich talentów i umiejętności od absolwentów najlepszych uniwersytetów świata, którzy przygotowują ich do studiowania na najbardziej prestiżowych polskich i zagranicznych uczelniach.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co to jest Akademia Szkolnych Talentów?

Inicjatorem Akademii Szkolnych Talentów jest Sebastian Kulczyk. To bezpłatny program wsparcia dla najzdolniejszych dzieci pracowników Grupy CIECH, Autostrady Wielkopolskiej i Autostrady Eksploatacji. Uczestnicy programu otrzymają pomoc od absolwentów najlepszych uczelni świata w rozwinięciu swoich talentów i umiejętności oraz wyborze najkorzystniejszej ścieżki edukacyjnej. Doradcy przygotują ich także do podjęcia studiów na najbardziej prestiżowych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Na czym konkretnie będzie polegało wsparcie dla uczestników?

Akademia Szkolnych Talentów obejmuje swoich podopiecznych wieloletnim doradztwem edukacyjnym, dopasowanym do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Doradcy dbają o odpowiedni rozwój talentów, pasji i umiejętności swoich podopiecznych, opracowując im indywidualne plany rozwoju, uwzględniające wiele wymiarów – akademicki, naukowy, sportowy, artystyczny, językowy czy wolontariacki. Będą również systematycznie monitorować postępy uczestników w nauce, a – w późniejszym etapie – pomogą swoim podopiecznym w przygotowaniu aplikacji na najlepsze uniwersytety świata.

Podopieczni AST zostaną również objęci ekskluzywnymi zajęciami merytorycznymi prowadzonymi przez studentów/absolwentów najlepszych uczelni europejskich i amerykańskich, a także konsultacjami, w tym indywidualnymi warsztatami przygotowującymi do egzaminów niezbędnych do aplikowania na najbardziej prestiżowe uniwersytety świata (SAT czy TOEFL), pisania esejów czy rozmów kwalifikacyjnych.

Uczniowie otrzymają także wsparcie ukierunkowane na najlepszy wybór ścieżki edukacyjnej oraz pośredni dostęp do unikalnej sieci kontaktów AST, na którą składają się absolwenci i studenci najlepszych uniwersytetów na świecie.

Prowadzone przez Akademię Szkolnych Talentów doradztwo opiera się przede wszystkim na systematycznych, indywidualnych spotkaniach (lub rozmowy przez Skype, w zależności od miejsca zamieszkania dziecka) z konsultantami i doradcami AST.

Najlepsi uczniowie, którzy dostaną się na studia zagraniczne, mogą otrzymać indywidualne stypendium ufundowane przez Sebastiana Kulczyka.

Jak konkretnie będzie wyglądała kwestia stypendium – czy będzie na całe studia? Czy będą jakieś warunki jego otrzymywania, np. wyniki w nauce?

Warunki otrzymywania ewentualnego stypendium przez dziecko, które rozpocznie studia na jednej z zagranicznych uczelni, będą ustalane indywidualnie.

Do kogo skierowana jest Akademia Szkolnych Talentów?

Akademia Szkolnych Talentów to program skierowany do dzieci pracowników Grupy CIECH, Autostrady Wielkopolskiej i Autostrady Eksploatacji, znajdujących się pomiędzy 14-19 rokiem życia (w edycji 2019 – urodzonych w latach 2002-2005). Jego uczestnikami mogą zostać uczniowie, którzy dobrze posługują się językiem angielskim, wyróżniają się w nauce, realizują swoje pasje i marzą o studiach na najlepszych uniwersytetach świata.

Ile dzieci zostanie objętych programem Akademia Szkolnych Talentów?

Obecnie w programie uczestnicy dziesięcioro dzieci.

Jakie są cele programu?

Podstawowym celem tego darmowego programu jest wsparcie najbardziej utalentowanych dzieci pracowników Grupy CIECH, AWSA i AESA poprzez objęcie ich wyjątkową i bezpłatną opieką Akademii Szkolnych Talentów. W jej ramach uczniowie mogą liczyć na wieloletnie doradztwo edukacyjne, dopasowane do indywidualnych potrzeb, wsparcie w rozwoju swoich umiejętności i talentów, a – w późniejszym etapie – pomoc w przygotowaniu aplikacji na najlepsze uniwersytety świata.

Podopieczni AST zostaną również objęci ekskluzywnymi zajęciami merytorycznymi prowadzonymi przez studentów/absolwentów najlepszych uczelni europejskich i amerykańskich.

Najlepsi uczniowie, którzy dostaną się na studia zagraniczne, mogą otrzymać indywidualne stypendium ufundowane przez Sebastiana Kulczyka.

Czy dziecko pracownika, który zakończy pracę w Grupie CIECH, AWSA lub AESA, będzie nadal objęte programem Akademii Szkolnych Talentów?

Tak, dziecko zakwalifikowane do Akademii Szkolnych Talentów będzie nadal objęte programem.

Czy pracownicy na umowach innych niż o pracę mogą zgłosić swoje dzieci do programu Akademii Szkolnych Talentów?

Pracownik Grupy CIECH, AWSA lub AESA, to każda osoba związana z Grupą CIECH, AWSA lub AESA umową o pracę lub umową cywilnoprawną w dniu zgłoszenia aplikacji do programu.

Piszecie o Oxfordzie i Harvardzie – czy program oferuje wsparcie w dostaniu się na inne uczelnie?

Tak, eksperci i partnerzy Akademii Szkolnych Talentów posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wsparcia dzieci w aplikowaniu na wszystkie najlepsze uczelnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Kto pokryje koszty związane ze studiami mojego dziecka za granicą – czesne, wyżywienie, materiały edukacyjne, mieszkanie?

Celem programu jest wsparcie najbardziej uzdolnionych dzieci pracowników Grupy CIECH, AWSA i AESA w rozwoju ich umiejętności i talentów oraz aplikacji na najlepsze uczelnie świata. Program nie gwarantuje środków na pokrycie wszystkich kosztów związanych z podjęciem przez dziecko studiów za granicą, choć może ono liczyć na wsparcie AST w pozyskaniu różnorodnych stypendiów. Najlepsi podopieczni Akademii Szkolnych Talentów, którzy dostaną się na studia zagraniczne, mogą otrzymać indywidualne stypendium ufundowane przez Sebastiana Kulczyka.

Czy dostanie się do Akademii Szkolnych Talentów gwarantuje pomyślną aplikację na Oxford lub Harvard?

Nie ma żadnej gwarancji, że podopieczni Fundacji dostaną się na wybrany przez siebie uniwersytet, jednak wsparcie doradców znacząco zwiększa ich szansę poprzez m.in. ukierunkowanie odpowiedniego rozwoju talentów, pasji i umiejętności dziecka, a także objęcie go indywidualnymi warsztatami przygotowującymi do egzaminów niezbędnych do aplikowania na najbardziej prestiżowe uniwersytety świata (SAT czy TOEFL), pisania esejów czy rozmów kwalifikacyjnych.